Zadanie 1016.     Gabriela Burakowska – Szymon Kojło, Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Juniorów, Białystok, 29.01.2015.    

Mat w 2 posunięciach.