Zadanie 910.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Karol Pinkas – Vlastimil Trefny, liga czeska, Czechy, 1993.    

Mat w 2 posunięciach.