Zadanie 914.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Anna Jurczyńska – Antonina Georgiewa-Dragašević, turniej strefowy, Zinnowitz, 1968.    

Mat w 2 posunięciach.