Jakub Antoniewicz – Jakub Fiszer, Góra Świętej Anny, 17.01.2018.

Mat w 2 posunięciach.