Zadanie 918.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Dawid Janowski – Sydney Thomas Sharp, American Chess Congress-08, Atlantic City, 20.07.1921.    

Mat w 2 posunięciach.