Zadanie 923.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Marcin Kamiński – Thien Hai Dao, Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 14, Warszawa, 1991.    

Mat w 2 posunięciach.