Zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.     B: Kh1, Wc8, Sh4, h2.     Cz: Kf7, Hf4, h6.

Zgaduj na ślepo posunięcia białych!