Zadanie 943.     Szymon Pinkas – Małgorzata Ciesielska, Mistrzostwa Powiatu, Gryfice, 26.09.2009.    

Mat w 2 posunięciach.