Zadanie 728.     James Bourne – Christopher Majer, Hitchin, 1998.

Mat w 2 posunięciach.