Zadanie 733.     Anna Marczuk – Iwona Sybis, 2 liga juniorów, Chełm, 11.07.2010.

Mat w 2 posunięciach.