Zadanie 676.     Erik Pinter – Zuzana Borosova, liga słowacka 2004/05, Słowacja, 10.04.2005.

Mat w 2 posunięciach.