Benedykt Serwiński - Rainer Gruenberg, Wrocław, 1981.

Zgaduj posunięcia białych!