Partia wiedeńska z przejściem do nieprzyjętego gambitu królewskiego.

Zgaduj posunięcia białych!