Lesson 53

These lessons are for people who want to learn Polish from a beginner's level. Each lesson contains Polish sentences with English translation. These materials are displayed on our site and can be used for free. Additionally, we have audio files for the first ten lessons recorded by Polish native speakers. For each of the first ten lessons there is a handy one-page transcript. The audio file for a given lesson contains the same sentences as the lesson. Each of the first ten lessons has about two minutes of listening material. Every sentence is read out clearly with a perfect Polish accent. You can buy the audio files for lessons 1-10. There is no audio recorded for the remaining lessons.

Listen to the first lesson for free - lekcja01.mp3

By looking at the English translation of these Polish sentences you can see what vocabulary and what grammar points are being covered in these lessons. By examining the complexity of the English translation, you can see what kind of Polish sentences you will be able to understand after going through these lessons.

1814
Byłbym go zastrzelił, gdybyś mnie nie popchnęła.
I would have shot him if you hadn't pushed me.
1815
On nie oskarżyłby jej, gdyby wiedział, że ja jestem winny.
He wouldn't have accused her if he had known I was guilty.
1816
Ona została zesłana do więzienia za kradzież szminki swojej przyjaciółki.
She was sent to prison for stealing her friend's lipstick.
1817
Jesteśmy wdzięczni wam za waszą pomoc.
We are grateful to you for your help.
1818
Gdyby on nie przeczytał tej książki, nie byłby tak mądry.
If he hadn't read the book he wouldn't be so clever.
1819
Nie byłabyś teraz zamężna, gdybyś nie wyszła za mąż.
You wouldn't be married now if you hadn't gotten married.
1820
On nie kupiłby tego auta, gdyby wiedział, że jest zepsute.
He wouldn't have bought the car if he had known it was broken.
1821
Moja żona nie wyszłaby za mnie, gdybym jej nie powiedział, że ją kocham.
My wife wouldn't have married me if I hadn't told her I loved her.
1822
Nie bylibyśmi dzisiaj małżeństwem, gdybyśmy się nigdy nie spotkali.
We wouldn't be married today if we had never met.
1823
On nie wygrałby tego konkursu, gdyby nie posłuchał rady swojego ojca.
He wouldn't have won the competition if he hadn't listened to his father's advice.
1824
On nie miałby tego wypadku, gdyby nie jechał tak beztrosko.
He wouldn't have had the accident if he hadn't been driving so carelessly.
1825
Gdybyś nie posłuchał mojej rady, przegrałbyś ten konkurs.
If you hadn't listened to my advice you would have lost the competition.
1826
Ci więźniowie nie uciekliby, gdybyś był zamknął te drzwi na klucz.
The prisoners wouldn't have escaped if you had locked the door.
1827
Ten pisarz nie napisałby tak dużo książek, gdyby nie nauczył się pisać.
The writer wouldn't have written so many books if he hadn't learned to write.
1828
Ten policjant spytał mnie, czym się interesuję.
The policeman asked me what I was interested in.
1829
Zapytaliśmy, kiedy ten listonosz zwykle przynosi listy.
We asked when the postman usually brought letters.
1830
Nasza nauczycielka nie zadałaby takiego trudnego pytania, gdyby nie była bardzo zła.
Our teacher wouldn't have asked such a difficult question if she hadn't been very angry.
1831
Gdyby ten złodziej postanowił kupić to auto, nie ukradłby go.
If the thief had decided to buy the car he wouldn't have stolen it.
1832
Nie byłbyś tak zmęczony, gdybyś nie pracował tak ciężko przez siedem godzin.
You wouldn't be so tired if you hadn't been working so hard for seven hours.
1833
Nasz pokój nie byłby tak jasny, gdybyśmy byli pomalowali go na czarno.
Our room wouldn't be so bright if we had painted it black.
1834
Spytaliśmy, jak często ten pokój jest sprzątany.
We asked how often the room was cleaned.
1835
Gdybyśmy nie złapali tych więźniów, nie torturowalibyśmy ich teraz.
If we hadn't caught the prisoners we wouldn't be torturing them now.
1836
Nie zostałbyś nagrodzony, gdybyś nie uratował życia temu bogatemu człowiekowi.
You wouldn't have been rewarded if you hadn't saved the rich man's life.
1837
Gdyby ten złodziej nie ukradł ulubionej lalki córki tego sędziego, nie byłby ukarany tak surowo.
If the thief hadn't stolen the judge's daughter's favorite doll, he wouldn't have been punished so severely.
1838
Byłbym zawiedziony, gdyby on przegrał, ale na szczęście on wygrał.
I would have been disappointed if he had lost, but fortunately he won.
1839
Gdyby mój piesek nie naszczekał na tę starą kobietę, ona nie byłaby tak wściekła teraz.
If my little dog hadn't barked at the old woman, she wouldn't be so furious now.
1840
Ten głupiec obiecał poślubić najmniej brzydką córkę naszych sąsiadów, nie zobaczywszy jej.
The fool promised to marry our neighbors' least ugly daughter without seeing her.
1841
Gdyby on zobaczył córkę naszych sąsiadów, nie obiecałby poślubić jej.
If he had seen our neighbors' daughter he wouldn't have promised to marry her.
1842
Gdyby moje auto nie zostało skradzione wczoraj, mógłbym cię teraz odwieźć do domu.
If my car hadn't been stolen yesterday I could drive you home now.
1843
Gdyby ten głupiec nie sprowokował tego psa, on by go nie ugryzł.
If the fool hadn't provoked the dog it wouldn't have bitten him.
1844
Powiedzieli, że ich dom został zbudowany przed wojną.
They said their house had been built before the war.
1845
Moglibyśmy teraz coś zjeść, gdyby nasze jedzenie nie zostało zjedzone przez szczury.
We could eat something now if our food hadn't been eaten by rats.
1846
Ten świadek powiedział, że nigdy nie widział tego podejrzanego.
The witness said he had never seen the suspect.
1847
Ten ciekawski chłopiec zapytał tego mordercę, ilu ludzi on zamordował.
The curious boy asked the murder how many people he had murdered.