Lesson 46

These lessons are for people who want to learn Polish from a beginner's level. Each lesson contains Polish sentences with English translation. These materials are displayed on our site and can be used for free. Additionally, we have audio files for the first ten lessons recorded by Polish native speakers. For each of the first ten lessons there is a handy one-page transcript. The audio file for a given lesson contains the same sentences as the lesson. Each of the first ten lessons has about two minutes of listening material. Every sentence is read out clearly with a perfect Polish accent. You can buy the audio files for lessons 1-10. There is no audio recorded for the remaining lessons.

Listen to the first lesson for free - lekcja01.mp3

By looking at the English translation of these Polish sentences you can see what vocabulary and what grammar points are being covered in these lessons. By examining the complexity of the English translation, you can see what kind of Polish sentences you will be able to understand after going through these lessons.

1576
Nie będziesz tak silny jak chcesz być, jeśli nie będziesz ćwiczyć regularnie.
You won't be as strong as you want to be if you don't exercise regularly.
1577
Jeśli nie będziesz dużo czytać, nie będziesz umiał dobrze pisać.
If you don't read a lot you won't be able to write well.
1578
Jak otworzysz te drzwi, jeśli nie dam ci klucza?
How will you open the door if I don't give you the key?
1579
Byłabyś dużo szczęśliwsza, gdybyś przestała palić.
You would be much happier if you stopped smoking.
1580
Każdy w sąsiedztwie byłby bardzo zadowolony, gdyby nasz sąsiad przestał śpiewać w nocy.
Everybody in the neighborhood would be very glad if our neighbor stopped singing at night.
1581
Byłbym bogaty, gdybym tylko wiedział jak zarabiać pieniądze.
I'd be rich if only I knew how to make money.
1582
Poślubiłbym ją, gdyby tylko była mniej brzydka.
I'd marry her if only she was less ugly.
1583
Zabiłbym mojego sąsiada, gdybym tylko nie bał się policji.
I'd kill my neigbor if only I wasn't afraid of the police.
1584
Ten żebrak jest biedny, ponieważ on żebrze o pieniądze zamiast je zarabiać.
The beggar is poor because he begs for money instead of earning it.
1585
Wiedziałam, że mój mąż będzie umiał rozwiązać to drudne zadanie.
I knew my husband would be able to solve the difficult problem.
1586
Nie bylibyśmy głodni, gdybyśmy tylko mieli trochę jedzenia.
We wouldn't be hungry if only we had some food.
1587
Nie bylibyśmy spragnieni, gdybyśmy tylko mieli trochę wody.
We wouldn't be thirsty if only we had some water
1588
Gdyby tylko oni mieli więcej pieniędzy, nie byliby tacy biedni.
If only they had more money they wouldn't be so poor.
1589
Gdyby tylko oni nie byli tacy biedni, kupiliby samochód.
If only the weren't so poor they would buy a car.
1590
Nikt na tej wyspie nie wierzy w magię, ponieważ każdy jest naukowcem.
Nobody on the island believes in magic because everybody is a scientist.
1591
Przemowa tego polityka była tak nudna, że każdy ziewał cały czas.
The politician's speech was so boring that everyone was yawning all the time.
1592
Czy zauważyłeś, że ten polityk skłamał trzy razy podczas swojej przemowy?
Did you notice that the politician lied three times during his speech?
1593
Mógłbym zrozumieć tego polityka, gdyby tylko jego zdania były krótsze.
I could understand the politician if only his sentences were shorter.
1594
Gdyby tylko zdania tego polityka nie były takie długie, jego przemowy byłyby mniej niejasne.
If only the politician's sentences were not so long, his speeches would be less unclear.
1595
Przemowy tego polityka są tak niejasne, że nawet filozof i poeta ich nie rozumieją.
The politician's speeches are so unclear that even the philosopher and the poet do not understand them.
1596
Żadna kobieta na tej wyspie nie chce poślubić polityka.
No woman on the island wants to marry a politician.
1597
Gdyby tylko ten polityk używał prostszych słów, każdy mógłyby zrozumieć go łatwo.
If only the politician used simpler words everybody could understand him easily.
1598
Ten naukowiec odkrył nowy pierwiastek chemiczny.
The scientist discovered a new chemical element.
1599
Ten polityk nie rozumie odkrycia tego naukowca.
The politician doesn't understand the scientist's discovery.
1600
Ten polityk obiecał, że będzie używał prostszych słów w swoich przemowach.
The politician promised he would use simpler words in his speeches.
1601
Kto odkrył tę wyspę?
Who discovered the island?
1602
Ta wyspa została odkryta przez japońskich żeglarzy siedemnaście miesięcy temu.
The island was discovered by Japanese sailors seventeen months ago.
1603
Każdy fizyk chce odkryć nowe prawo fizyczne.
Every physicist wants to discover a new physical law.
1604
Każdy naukowiec chciałby w pełni zrozumieć prawa natury.
Every scientist would like to fully understand the laws of nature.
1605
Politycy nie rozumieją praw fizyki.
Politicians don't understand the laws of physics
1606
Teorie naukowe są zbyt trudne dla większości polityków.
Scientific theories are too difficult for most politicians.
1607
Poślubiłem moją żonę trzy lata temu.
I married my wife three years ago.
1608
Jestem żonaty od trzech lat.
I've been married for three years.
1609
Spotkałam go na tym przyjęciu we środę.
I met him at the party on Wednesday.