Lesson 45

These lessons are for people who want to learn Polish from a beginner's level. Each lesson contains Polish sentences with English translation. These materials are displayed on our site and can be used for free. Additionally, we have audio files for the first ten lessons recorded by Polish native speakers. For each of the first ten lessons there is a handy one-page transcript. The audio file for a given lesson contains the same sentences as the lesson. Each of the first ten lessons has about two minutes of listening material. Every sentence is read out clearly with a perfect Polish accent. You can buy the audio files for lessons 1-10. There is no audio recorded for the remaining lessons.

Listen to the first lesson for free - lekcja01.mp3

By looking at the English translation of these Polish sentences you can see what vocabulary and what grammar points are being covered in these lessons. By examining the complexity of the English translation, you can see what kind of Polish sentences you will be able to understand after going through these lessons.

1542
Oni powiedzieli, że nigdy nie będą się kłócić.
They said they would never quarrel.
1543
Wiedziałem, że mój syn wygra ten konkurs.
I knew my son would win the competition.
1544
Poprosiłem kogoś innego, ponieważ nie wiedziałem, że oni nam pomogą.
I asked somebody else because I didn't know they would help us.
1545
Odmówiłem pomóc mojemu sąsiadowi.
I refused to help my neighbor.
1546
Ona zgodziła się wyjść za mnie.
She agreed to marry me.
1547
Czy zgodziłeś się zrobić to dla nich?
Did you agree to do it for them?
1548
Nigdy nie odmawiaj pomóc komuś, kto potrzebuje twojej pomocy.
Never refuse to help somebody who needs your help.
1549
Pamiętaj, żeby zamnkąć drzwi na klucz.
Remember to lock the door.
1550
Czy pamiętałaś, żeby kupić prezent dla Johna?
Did you remember to buy a present for John?
1551
Nie wiem, co masz na myśli.
I don't know what you mean.
1552
Ten malarz wsiadł do swojego samochodu i odjechał.
The painter got into his car and drove away.
1553
Nie mówiąc słowa on odszedł.
Without saying a word he walked away.
1554
Ona przyszła tutaj nie będąc zaproszona.
She came here without being invited.
1555
Podpisałem ten kontrakt nie przeczytawszy go.
I signed the contract without reading it.
1556
On powiedział, że ma czterech braci.
He said he had four brothers.
1557
Myślałem, że umiesz mówić po hiszpańsku lepiej.
I thought you could speak Spanish better.
1558
Nie wiedziałem, że wasz sąsiad jest takim nieprzyjemnym człowiekiem.
I didn't know your neighbor was such an unpleasant man.
1559
Czy powiedziałeś, że chcesz dać mi pięć dolarów?
Did you say you wanted to give me five dollars?
1560
Ten nieostrożny kierowca jeździ szybciej niż powinien.
The careless driver drives faster than he should.
1561
Pożycz mi najlepszą książkę, jaką masz.
Lend me the best book you have.
1562
Karolina jest najładniejszą dziewczyną, jaką spotkałem na tym przyjęciu.
Karolina is the most beautiful girl I met at the party.
1563
Jesteś bardziej inteligentny niż ktokolwiek, kogo znam.
You're more intelligent than anybody I know.
1564
To Janek zbił to okno.
It is Janek who broke the window.
1565
To są te pieniądze, które znalazłem wczoraj.
This is the money I found yesterday.
1566
Ja jestem tym, kto może cię zbawić.
I am the one who can save you.
1567
Te jesteś tym, kto zabije naszego wroga.
You are the one who will kill our enemy.
1568
Będzie z niej dobra żona.
She will make a good wife.
1569
Będzie z ciebie dobry matematyk.
You will make a good mathematician.
1570
Z Tomka będzie dobry policjant.
Tomek will make a good policeman.
1571
Postanowiłem, że nauczę się polskiego przed końcem tego roku.
I decided I would learn Polish before the end of the year.
1572
Ten chłopiec postanowił, że nigdy nie skłamie.
The boy decided he would never lie.
1573
Oni nigdy nie będą szczęśliwi, jeśli nie przestaną się kłócić.
They will never be happy if they don't stop quarreling.
1574
Nigdy nie będziesz bogaty, jeśli nie zaczniesz zarabiać pieniędzy.
You will never be rich if you don't start earning money.
1575
Nie będziesz dobrym matematykiem, jeśli nie będziesz rozwiązywał zadań matematycznych regularnie.
You won't be a good mathematician if you don't solve math problems regularly.