Lesson 38

These lessons are for people who want to learn Polish from a beginner's level. Each lesson contains Polish sentences with English translation. These materials are displayed on our site and can be used for free. Additionally, we have audio files for the first ten lessons recorded by Polish native speakers. For each of the first ten lessons there is a handy one-page transcript. The audio file for a given lesson contains the same sentences as the lesson. Each of the first ten lessons has about two minutes of listening material. Every sentence is read out clearly with a perfect Polish accent. You can buy the audio files for lessons 1-10. There is no audio recorded for the remaining lessons.

Listen to the first lesson for free - lekcja01.mp3

By looking at the English translation of these Polish sentences you can see what vocabulary and what grammar points are being covered in these lessons. By examining the complexity of the English translation, you can see what kind of Polish sentences you will be able to understand after going through these lessons.

1304
Każda kobieta na wyspie podziwia wynalazki tego wynalazcy.
Every woman on the island admires the inventor's inventions.
1305
Każda kobieta na wyspie chce wyjść za fizyka lub matematyka.
Every woman on the island wants to marry a physicist or a mathematician.
1306
Ten naukowiec przybył do tej wyspy, by przeprowadzać eksperymenty naukowe.
The scientist came to the island to conduct scientific experiments.
1307
Nikt w pełni nie rozumie eksperymentów tego naukowca.
Nobody fully understands the scientist's experiments.
1308
Ten naukowiec nie chce ożenić się, ponieważ kocha naukę bardziej niż kobiety.
The scientist doesn't want to get married because he loves science more than women.
1309
Wszystkie kobiety na wyspie podziwiają naukową wiedzę tego naukowca.
All the women on the island admire the scientist's scientific knowledge.
1310
Ten biolog obserwuje tylko rośliny, ponieważ on nienawidzi wszystkich zwierząt.
The biologist observes only plants because he hates all animals.
1311
Ten biolog zakochał się w córce tego artysty, ponieważ nazywała się Róża.
The biologist fell in love with the artist's daughter because her name was Rose.
1312
Kobiety na wyspie nie podziwiają tego filozofa, ponieważ on wie bardzo mało o nauce.
The women on the island don't admire the philosopher because he knows very little about science.
1313
Mój syn będzie naukowcem a syn mojego sąsiada będzie poetą.
My son will be a scientist and my neighbor's son will be a poet.
1314
Poeci widzą rzeczy, których nikt inny nie widzi.
Poets see things that nobody else sees.
1315
Normalni ludzie nie rozumieją poetów.
Normal people do not understand poets.
1316
Tylko poeta może zrozumieć poetę.
Only a poet can understand a poet.
1317
Ten chłopak postanowił czytać tylko naukowe książki, ponieważ chciał, żeby dziewczyny go podziwiały.
The boy decided to read only scientific books because he wanted girls to admire him.
1318
Ten astronom spędza cały swój czas w swoim obserwatorium.
The astronomer spends all his time in his observatory.
1319
Ten astronom jest jedyną osobą na wyspie, która rozumie ruch planet.
The astronomer is the only person on the island who understands the motion of planets.
1320
Ten astronom chce obserwować gwiazdy cały czas, ale niestety musi jeść od czasu do czasu.
The astronomer wants to observe stars all the time but unfortunately he has to eat from time to time.
1321
Dlaczego gwiazdy mrugają?
Why do stars twinkle?
1322
Ten ciekawy chłopiec chce wiedzieć, dlaczego gwiazdy migocą.
The curious boy wants to know why stars twinkle.
1323
Niektóre gwiazdy są jaśniejsze od innych, ponieważ są bliżej.
Some stars are brighter than others because they are closer.
1324
Normalni ludzie nie rozumieją, dlaczego ten astronom chce obserwować gwiazdy cały czas.
Normal people don't understand why the astronomer wants to observe stars all the time.
1325
Książki naukowe są dużo ciekawsze od książek filozoficznych.
Scientific books are much more interesting than philosophical books.
1326
Ten astronom zbudował teleskop, ponieważ chciał lepiej widzieć gwiazdy.
The astronomer built a telescope because he wanted to see the stars better.
1327
Ten biolog nie lubi zwierząt, ponieważ wilk go ugryzł, gdy był chłopcem.
The biologist doesn't like animals because a wolf bit him when he was a boy.
1328
Historycy chcą wiedzieć wszystko o przeszłości.
Historians want to know everything about the past.
1329
Kupiłem tę książkę dla siebie, nie dla ciebie.
I bought the book for myself, not for you.
1330
Lubię mówić o sobie.
I like talking about myself.
1331
Kupiłeś ten kapelusz dla siebie czy dla swojego brata?
Did you buy the hat for yourself
1332
On nigdy nie mówi o sobie.
He never talks about himself.
1333
Ten mizantrop lubi tylko siebie.
The misanthrope likes only himself.
1334
Ta stara kobieta może mówić o sobie godzinami.
The old woman can talk about herself for hours.
1335
Ta gruba kobieta nie kupiła tego hamburgera dla siebie.
The fat woman didn't buy the hamburger for herself.
1336
Chcemy ten duży pokój dla siebie.
We want the big room for ourselves.
1337
Zróbmy coś dla siebie.
Let's do something for ourselves.