Lesson 37

These lessons are for people who want to learn Polish from a beginner's level. Each lesson contains Polish sentences with English translation. These materials are displayed on our site and can be used for free. Additionally, we have audio files for the first ten lessons recorded by Polish native speakers. For each of the first ten lessons there is a handy one-page transcript. The audio file for a given lesson contains the same sentences as the lesson. Each of the first ten lessons has about two minutes of listening material. Every sentence is read out clearly with a perfect Polish accent. You can buy the audio files for lessons 1-10. There is no audio recorded for the remaining lessons.

Listen to the first lesson for free - lekcja01.mp3

By looking at the English translation of these Polish sentences you can see what vocabulary and what grammar points are being covered in these lessons. By examining the complexity of the English translation, you can see what kind of Polish sentences you will be able to understand after going through these lessons.

1270
Ten aktor jest dobrze znany w wielu krajach.
The actor is well known in many countries.
1271
Niewielu ludzi było pijanych na tym przyjęciu.
Few people were drunk at the party.
1272
Ta uczennica nie przyszła do szkoły przedwczoraj, ponieważ zaspała.
The student didn't come to school the day before yesterday, because she overslept.
1273
Ten skradziony samochód należy do prawnika.
The stolen car belongs to the lawyer.
1274
Do kogo należy to skradzione auto?
Who does the stolen car belong to?
1275
Ten lekarz wstaje o siódmej rano codziennie i nigdy nie zasypia.
The doctor gets up at 7 a.m. every day and he never oversleeps.
1276
Mój brat urodził się, gdy miałem siedem lat.
My brother was born when I was 7 years old.
1277
Moi rodzice urodzili się, zanim ja się urodziłem ale moje dzieci urodziły się po tym, jak ja się urodziłem.
My parents were born before I was born but my children were born after I was born.
1278
Nikt nie będzie chciał czytać takiej nudnej książki.
No one will want to read such a boring book.
1279
Każdy chłopiec umie wspiąć się na takie niskie drzewo.
Every boy can climb such a low tree.
1280
Nie byłem zmęczony przed kolacją.
I wasn't tired before supper.
1281
Nie będę głodny po obiedzie.
I won't be hungry after dinner.
1282
Ten młody mężczyzna jest zakochany po raz pierwszy.
The young man is in love for the first time.
1283
Czy jesteś zakochany w Małgosi?
Are you in love with Małgosia?
1284
Każdy mężczyzna w wiosce jest zakochany w pięknej córce stolarza.
Every man in the village is in love with the carpenter's beautiful daughter.
1285
Byłem zszokowany, gdy zobaczyłem córkę ich sąsiada po raz pierwszy.
I was shocked when I saw their neighbor's daughter for the first time.
1286
Gdy ta piękna dziewczyna spojrzała na tego mężczyznę, on natychmiast zakochał się w niej.
When the beautiful girl looked at the man he immediately fell in love with her.
1287
Ten pisarz pisze nową książkę co trzy miesiące.
The writer writes a new book every three months.
1288
Ten myśliciel ma błyskotliwy pomysł co jedenaście minut.
The thinker has a bright idea every eleven minutes.
1289
Ten filozof buduje takie skomplikowane zdania, że nikt go nie może zrozumieć.
The philosopher builds such complicated sentences that no one can understand him.
1290
Książka tego filozofa była tak trudna, że nawet najmądrzejszy mężczyzna na tej wyspie nie mógł jej zrozumieć.
The philosopher's book was so difficult that even the cleverest man on the island could not understand it.
1291
Ten fizyk przeprowadza eksperyment fizyczny co weekend.
The physicist conducts a physical experiment every weekend.
1292
Ten błyskotliwy fizyk tworzy nową teorię fizyczną co trzy dni.
The bright physicist creates a new physical theory every three days.
1293
Teorie tego fizyka są za trudne nawet dla filozofa.
The physicist's theories are too difficult even for the philosopher.
1294
Nikomu nie podobają się wiersze tego poety, ale on nigdy nie przestanie ich pisać.
Nobody likes the poet's poems but he'll never stop writing them.
1295
Te wierszę są tak niejasne, że nikt nie wie, co ten poeta chciał powiedzieć.
The poems are so unclear that nobody knows what the poet wanted to say.
1296
Nie wiem, co ona ma na myśli.
I don't know what she means.
1297
Nawet filozof nie wie, co ten poeta ma na myśli.
Even the philosopher does not know what the poet means.
1298
Matematyk jest jedyną osobą, która rozumie teorie fizyka.
The mathematician is the only person who understands the physicist's theories.
1299
Teorie tego fizyka są tak skomplikowane, że tylko matematyk może je zrozumieć.
The physicist's theories are so complicated that only the mathematician can understand them.
1300
Prawnicy nigdy nie rozumieją teorii fizycznych.
Lawyers never understand physical theories.
1301
Ten matematyk rozumie skomplikowane teorie fizyka lepiej niż jakikolwiek inny mężczyzna na wyspie.
The mathematician understands the physicist's complicated theories better than any other man on the island.
1302
Ten myśliciel jest jedyną osobą na wyspie, która potrafi zadawać i odpowiadać na skomplikowane pytania.
The thinker is the only person on the island who can ask and answer complicated questions.
1303
Prawie każda kobieta na wyspie kocha się w tym wynalazcy.
Almost every woman on the island is in love with the inventor.