Lesson 24

These lessons are for people who want to learn Polish from a beginner's level. Each lesson contains Polish sentences with English translation. These materials are displayed on our site and can be used for free. Additionally, we have audio files for the first ten lessons recorded by Polish native speakers. For each of the first ten lessons there is a handy one-page transcript. The audio file for a given lesson contains the same sentences as the lesson. Each of the first ten lessons has about two minutes of listening material. Every sentence is read out clearly with a perfect Polish accent. You can buy the audio files for lessons 1-10. There is no audio recorded for the remaining lessons.

Listen to the first lesson for free - lekcja01.mp3

By looking at the English translation of these Polish sentences you can see what vocabulary and what grammar points are being covered in these lessons. By examining the complexity of the English translation, you can see what kind of Polish sentences you will be able to understand after going through these lessons.

828
Kiedy twoje dziecko nauczyło się chodzić?
When did your child learn to walk?
829
Każda kobieta chce nauczyć się gotować.
Every woman wants to learn to cook.
830
Każdy chce nauczyć się mówić płynnie po polsku.
Everyone wants to learn to speak Polish fluently.
831
Kiedy nauczysz się budować poprawne polskie zdania?
When will you learn to build correct Polish sentences?
832
Naucz się kłamać.
Learn to lie.
833
Nauczyłem się prowadzić samochód, gdy byłem dzieckiem.
I learned to drive a car when I was a child.
834
Nauczyciel angielskiego uczy swoich uczniów mówić po angielsku.
An English teacher teaches his students to speak English.
835
Naucz mnie prowadzić samochód.
Teach me to drive a car.
836
Czy mogłabyś nauczyć mnie czytać po rosyjsku?
Could you teach me to read in Russian?
837
Nie ucz swoich dzieci kłamać.
Don't teach your children to lie.
838
Naucz swoje dzieci czytać i pisać.
Teach your children to read and write.
839
Mój sąsiad nauczył swojego syna pływać, gdy miał cztery lata.
My neighbor taught his son to swim when he was four years old.
840
Ten nauczyciel nauczył swoje uczennice budować poprawne niemieckie zdania.
The teacher taught his students to build correct German sentences.
841
Kto nauczy mnie odpowiadać na trudne pytania?
Who will teach me to answer difficult questions?
842
Spróbuj nie śmiać się, gdy coś jest śmieszne.
Try not to laugh when something is funny.
843
Spróbuj nie robić błędów, gdy piszesz zdania po polsku.
Try not to make mistakes when you write sentences in Polish.
844
Spróbuj nie zapomnieć tego słowa, ponieważ ono jest bardzo ważne.
Try not to forget this word because it is very important.
845
Próbowałem nie śmiać się z niego, gdy nie umiał odpowiedzieć na to łatwe pytanie.
I tried not to laugh at him when he couldn't answer the easy question.
846
Naucz się nie krzyczeć na ludzi, gdy jesteś zła.
Learn not to shout at people when you are angry.
847
Naucz swoje dzieci nie kłamać.
Teach your children not to lie.
848
Ten dobry nauczyciel nauczył swoje uczennice nie robić błędów.
The good teacher taught his students not to make mistakes.
849
Nauczmy się nie kłócić się.
Let's learn not to quarrel.
850
Spróbujmy nie kłócić się, gdy jesteśmy źli.
Let's try not to quarrel when we are angry.
851
Ktoś próbował mnie zabić wczoraj.
Somebody tried to kill me yesterday.
852
Każdy próbuje nie robić błędów.
Everybody tries not to make mistakes.
853
Każdy próbuje budować poprawne zdania.
Everybody tries to build correct sentences.
854
Każdy chce, żeby ona przestała palić.
Everybody wants her to stop smoking.
855
Przestań śpiewać!
Stop singing!
856
Nikt nie nauczy cię odpowiadać na trudne pytania.
No one Nobody will teach you to answer difficult questions.
857
Ja mogę nauczyć cię zadawać trudne pytania.
I can teach you to ask difficult questions.
858
Ten problem jest za trudny dla nas.
This problem is too difficult for us.
859
Pytania tej nauczycielki są za trudne dla jej uczennic.
The teacher's questions are too difficult for her students.
860
To pytanie jest za łatwe dla dobrych uczennic.
This question is too easy for good students.
861
Nadal jestem twoim przyjacielem.
I am still your friend.