Lesson 21

These lessons are for people who want to learn Polish from a beginner's level. Each lesson contains Polish sentences with English translation. These materials are displayed on our site and can be used for free. Additionally, we have audio files for the first ten lessons recorded by Polish native speakers. For each of the first ten lessons there is a handy one-page transcript. The audio file for a given lesson contains the same sentences as the lesson. Each of the first ten lessons has about two minutes of listening material. Every sentence is read out clearly with a perfect Polish accent. You can buy the audio files for lessons 1-10. There is no audio recorded for the remaining lessons.

Listen to the first lesson for free - lekcja01.mp3

By looking at the English translation of these Polish sentences you can see what vocabulary and what grammar points are being covered in these lessons. By examining the complexity of the English translation, you can see what kind of Polish sentences you will be able to understand after going through these lessons.

726
Niektórzy mężczyźni kochają wiele kobiet.
Some men love many women.
727
Niektóre kobiety nie mają żadnych dzieci.
Some women don't have any children.
728
Moja siostra nie chce mieć żadnych dzieci.
My sister doesn't want to have any children.
729
Niektóre koty nie łapią myszy.
Some cats don't catch mice.
730
Ten słaby kot nie złapał żadnych myszy wczoraj.
The weak cat didn't catch any mice yesterday.
731
Niektórzy złodzieje lubią policjantów, gdy oni ich nie łapią.
Some thieves like policemen when they don't catch them.
732
Złap trochę myszy!
Catch some mice!
733
Nie idź do drzwi!
Don't go to the door!
734
Nie zamykaj drzwi!
Don't shut the door!
735
Nie otwieraj drzwi!
Don't open the door!
736
Nie bij moich dzieci!
Don't beat my children!
737
Nie odwiedzaj swojej sąsiadki!
Don't visit your neighbor!
738
Ile sąsiadek lubisz?
How many neighbors do you like?
739
Idź do kuchni i przynieś trochę noży!
Go to the kitchen and bring some knives!
740
Idź do ogrodu i złap trochę myszy!
Go to the garden and catch some mice!
741
Idź do ogrodu ale nie łap żadnych myszy!
Go to the garden but don't catch any mice!
742
Złap kilku złodziei i idź na policję!
Catch some thieves and go to the police!
743
Idź do kuchni ale nie przynoś żadnych myszy!
Go to the kitchen but don't bring any mice!
744
Nie kupuj żadnych samochodów od tego mężczyzny!
Don't buy any cars from that man!
745
Kup samochód ode mnie!
Buy a car from me!
746
Każdy kot umie łapać myszy.
Every cat can catch mice.
747
Nie każdy pies umie łapać koty.
Not every dog can catch cats.
748
Ptaki nie umieją łapać złodziei.
Birds can't catch thieves.
749
Pan Gienek jest moim najlepszym przyjacielem.
Mr. Gienek is my best friend.
750
Kto jest twoją najlepszą przyjaciółką?
Who is your best friend?
751
Mój samochód jest najlepszy.
My car is the best.
752
Kto jest najlepszym malarzem na świecie?
Who is the best painter in the world?
753
Kto jest najgorszym prawnikiem na świecie?
Who is the worst lawyer in the world?
754
Najgorszy uczeń w mojej klasie nie umie czytać.
The worst student in my class can't read.
755
Nie wybieraj najgorszego prawnika ze wszystkich!
Don't choose the worst lawyer of all!
756
Czy twoja sąsiadka jest naprawdę twoją najbliższą przyjaciółką?
Is your neighbor really your closest friend?
757
Gdzie jest najgorsza część świata?
Where is the worst part of the world?
758
Kto jest najlepszy z matmy w twojej klasie?
Who is the best at math in your class?
759
Kto jest najgorszy z geografii w jego klasie?
Who is the worst at geography in his class?